Ang lalim ng ang dating daan speed dating astana

Posted by / 23-Apr-2019 12:25

[panoorin] T003-Ano ang palatandaan ng tunay na sugo ng Dios sa panahong ito?[panoorin] T004-Papaano makikilala ang sinugo ng Dios at ang kaniyang intensiyon?[panoorin] T022-Sa tuwing may tanong lagi kayong may sagot kaagad. [panoorin] T023-Ano ang pinagkaiba ng Kapatirang Dating Daan sa ibang relihiyon?[panoorin] T024-Ano ang malaking kaibahan ng iniaaral ninyong ebanghelyo sa ibang relihiyon o iglesia?

[1][2] T002-May palatandaan ba na ibinigay ang Dios upang makilala ang mangangaral na sinugo Niya?[panoorin] T019-Sino ang founder ng Ang Dating Daan? [panoorin] T020-Kailan nagstart ang Ang Dating Daan at bakit Ang Dating Daan?[panoorin] T021-Ano ang pinagkaiba ng Ang Dating Daan sa ibang relihiyon samantalang iisa lang naman ang pinag-uusapan iyong tungkol sa Biblia?[panoorin] T047-Ano ang mangyayari sa mga bata sa paghuhukom?[panoorin] T048-May kaligtasan o may kapatawaran ba ang isang taong nagkasala?

ang lalim ng ang dating daan-62ang lalim ng ang dating daan-67ang lalim ng ang dating daan-24

[panoorin] T043-Sa mga tribo lalo na sa mga bundok na hindi nakakarinig ng salita ng Dios, maliligtas ba sila?